ของเล่นเด็กเล็ก

ประโยชน์ในการเล่นกับลูกพร้อมของเล่นเด็กเล็ก

การเล่นกับลูกน้อยถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก นอกจากจะช่วยในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพ่อแม่กับลูกน้อยแล้ว การได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกับลูกอย่างคุ้มค่าจะทำให้ลูกของคุณเติบโตอย่างอบอุ่น มีความสุข และมีหลักยึดเหนี่ยวในจิตใจอย่างมั่นคงเนื่องจากมีพ่อแม่เป็นแบบอย่าง ไม่จำเป็นว่าคุณแม่จะต้องเป็นฝ่ายเล่นกับลูกน้อยอย่างเดียวเท่านั้น หากแต่คุณพ่อก็หน้าที่ในการดูแลลูกไม่แพ้กัน ประโยชน์ของการเล่นกับลูกพร้อมๆ กับใช้ของเล่นเด็กเล็กไปด้วยนั้นมีดังนี้ 

1.ทำให้ลูกน้อยมีความเชื่อมั่น 

บ่อยครั้งที่ลูกน้อยไม่เคยเห็นของเล่นเด็กเล็กที่แปลกๆ ใหม่ๆ พวกเขาจึงไม่กล้าที่จะเล่นของเล่นเหล่านั้น แต่หากว่าพ่อหรือแม่มาชี้แนะแนวทางการเล่นของเล่น หรือว่าเล่นให้ดูเป็นตัวอย่างก่อน เด็กๆ จะมีความมั่นใจในการเริ่มต้นเล่นของเล่นใหม่ นิสัยนี้จะส่งผลมาจนถึงตอนที่เด็กๆ เริ่มเติบโตขึ้น เขาจะเป็นผู้ใหญ่ที่มีความมั่นใจ กล้าเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ โดยไม่กลัวว่าจะเกิดความผิดพลาด เพราะเขาเชื่อมั่นว่าแม้จะล้มสักกี่หน ก็มีมือของพ่อแม่ที่พร้อมจะประคองอยู่ 

2.ทำให้ลูกน้อยมีน้ำใจ 

การเล่นของเล่นคนเดียว บางทีอาจทำให้ลูกรักของคุณขาดทักษะทางการเข้าสังคม เมื่อถึงวัยที่เขาต้องไปอยู่ร่วมกับผู้อื่น หากขาดทักษะในจุดนี้ อาจทำให้อยู่ร่วมในสังคมได้อย่างลำบาก แต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่ร่วมเล่นของเล่นกับลูกน้อยไปด้วย เขาจะมีมนุษยสัมพันธ์กับผู้อื่น รู้จักแบ่งปันของเล่นให้ผู้อื่น อันนำมาซึ่งพื้นฐานทางจิตใจที่อ่อนโยน และเป็นที่รักของบุคคลรอบข้าง 

3.ทำให้ลูกน้อยฉลาดขึ้น 

ของเล่นเด็กเล็กหลายชนิดในปัจจุบันมีส่วนช่วยเสริมสร้างไอคิว ซึ่งหากคุณพ่อหรือคุณแม่ร่วมใช้เวลาไปกับเด็กๆ ด้วย จะทำให้พวกเขาได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นคำศัพท์ใหม่ๆ จากเกมต่อตัวอักษรภาษาอังกฤษ มีการฝึกพูดกับพ่อแม่ อีกทั้งยังได้เรียบเรียงความคิดอย่างเป็นระบบ สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่พ่อแม่สามารถปลูกฝังลูกน้อยได้ และสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามอีกประการหนึ่งก็คือ คุณพ่อคุณแม่ไม่ควรชี้แนะลูกน้อยหรือบังคับให้ลูกเล่นของเล่นเด็กตามที่ต้องการ แต่ควรปล่อยให้เขาได้ใช้ความคิดของตนเองจะดีที่สุด 

จะเห็นได้ชัดว่าการร่วมเล่นของเล่นเด็กเล็กกับลูกน้อยนั้นมีประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง คุณพ่อคุณแม่ควรปลีกเวลาในแต่ละวันเพื่อเอาใจใส่ลูกน้อยอย่างเต็มที่ เพื่อให้วัยเด็กของเขาสมบูรณ์และอบอุ่น เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ  

Leave a Reply

Your email address will not be published.